ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
มอบเงินเยียวยาตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า ๒๐๑๙ และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
วันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
พิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ แจ้งชดเชยการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรโรงเรียน ทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง การมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 61
คู่มือประชาชนโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 58