ติดต่อเรา
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
เบอร์โทรศัพท์ 042642111 เบอร์โทรสาร -
Email : waengyai_school@wyps.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน