สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียนเป็นรูปดอกบัวตั้งอยู่บนฐาน 

หมายถึง มนุษย์เปรียบเสมือนดอกบัวสี่เหล่า คือ 

1. บัวใต้ตม  2. บัวใต้น้ำ   3.บัวปริ่มน้ำ   และ 4. บัวพ้นน้ำ

 โรงเรียนเปรียบเสมือนบัวเหล่าที่ 4 คือบัวพ้นน้ำ

อักษรย่อของโรงเรียน

...

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - น้ำเงิน

สีชมพู หมายถึง ความเฉลียวฉลาด

สีน้ำเงิน หมายถึง ความรักโรงเรียน

คติพจน์

จงทำความดี ด้วยตนเอง